Painotyöt ammattitaidolla

Nord Print on Hämeentiellä Helsingissä toimiva täyden palvelun painotalo. Vuonna 1998 perustetun yrityksen tarjonta kattaa kaikki kirjapainotuotteet käyntikorteista kirjoihin, digi- ja offset-painatukset jälkikäsittelyineen sekä postitustyöt personointeineen. Nord Print luottaa toiminnassaan Documentuksen toimittamiin Konica Minoltan laitteisiin.

Konica Minoltan tuotteet ovat Nord Printille elintärkeitä liiketoiminnan työkaluja. Laitteita käytetään sekä graafiseen teolliseen tuotantoon että digitaalipainamiseen. Kirjapainonjohtaja Mika J. Saloranta kertoo olevansa tyytyväinen Konica Minoltan toimintavarmuuteen ja tulostuksen laatuun. Ammattimaiseen tuotantoon tarkoitettujen laitteiden käyttö jälkikäsittelytoimintoineen vaati hieman koulutusta, mutta on sujunut perehdytyksen jälkeen hyvin. Documentuksen tarjoamien tuotteiden hinta-laatusuhde on Nord Printin toiveiden ja odotusten mukainen. Konekantaa uusitaan aina tarpeen mukaan, jotta yrityksen tuotantokapasiteetti pysyy kohdallaan.

Laitevalinnat asiakkaan näkökulmasta

Kirjapainonjohtaja kertoo olevansa tyytyväinen vajaat kymmenen vuotta jatkuneeseen yhteistyöhön Documentuksen kanssa. Hän kehuu erityisesti jo yhteistyökumppanin valintavaiheessa esiin tulleita vahvuuksia, kuten hyvää henkilökohtaista palvelua sekä perusteellista paneutumista asiakkaan tarpeisiin. Salorannan mukaan Documentus erottuu kilpailijoistaan nimenomaan asettumalla aidosti asiakkaan asemaan tarjottavaa laitekantaa suunniteltaessa. Myös yhteydenpidon aktiivisuustaso on sopiva, eikä liian tunkeileva kuten joillakin alalla toimivilla kilpailijoilla.

Painoalan ammattilainen on vakuuttunut Documentuksen palvelusta, joka mukautuu joustavasti Nord Printin tarpeisiin. Asiat on hoidettu ajallaan ja täsmällisesti sovitun mukaan. Documentuksen edustajien alan tuntemus on Salorannan mukaan riittävän hyvällä tasolla. Jos jotain ei jostain syystä heti tiedetä, siitä otetaan aina selvää. Myös huolto toimii tarpeen vaatiessa nopeasti ja tehokkaasti, mikä onkin painotalon toiminnan kannalta ehdottoman tärkeää. Kirjapainonjohtaja kuvailee yhteistyötä Documentuksen kanssa miellyttäväksi ja uskoo sen jatkuvan vielä kauan. ”Luotettavuus ja pitkäjänteisyys on meille tärkeää.”